My Account   |   Español   |   Contact Us
(PowerPoint, in Creole) Vini aprann konnen koman pou nou itilize lojisyel sa ke yo rele Microsoft PowerPoint. (90 min). Anrejistre alavans.

Pages