My Account   |   Español   |   Contact Us
(Keyboarding in Creole) Vini apran-n daktilografi oubyen koman pou ou tape epi fé ekzésis avek tou dwét ou yo. Pou moun ki fek a debite. (60 min.) Anregistre alavans.
Learn important issues relating to online shopping, including finding product reviews, comparison shopping, and ordering items through the Internet. Some computer knowledge is necessary. (75 min.) Preregister.
(Internet - Beginning, in Creole) Cheche konnen koman pou fè rechech sou Entènèt browsers. Ou pa bezwen konnen odinate deja pou kapab paticipe. (60 min.) Anregistre alavans.

Pages