Tou de Hanoi

Objektif la se pou deplase tout diskèt yo soti nan pèg goch la pou mete yo nan pèg dwat la. Klike e trennen souri-a sou ka deplase yon diskèt. Selman yon sèl disket ou ka deplase a la fwa. Yon diskèt ka plase soutèt yon pèg vid ou soutet yon diskèt ki pi gro.