Menm jwèt

klike 2 fwa sou gwoup de 2 ou plis blòk nan men-m kalite ki ranje horizontalman ou byen vètikalman pou ka fè yo disparèt, men peye anpil atansyon. Tout tan gen plis blòk nan gwoup la, se tout tan ou ka fè plis pwen.