Pong

Klike sou ''Komanse Jwèt'' bouton anlè-a, epi deplase kisò souri a anlè ou anba nan chak tablo nwa yo pou ka deplase palèt ou anlè ou anba. Oken-n klike pa necesè. Si ou manke boul la, jwèt la fini.