Pèg jwèt

Objektif la se pou retire pèg nan tablo-a lè ou sote sou chak pèg avèk you lòt pèg ; sa ap retire pèg kap sote-a (men-m jan avèk soti chekèz). Klike e trennen avèk souri-a pou ka deplase yon pèg. Sèlman orizontal ak vètikal soti ki pèmèt. Jwèt la fini loske ou pa gen sote ki posib ankò. Ou genyen loske ou retire tout pèg yo eksepte you sèl.