Otelo

Objektik la se pou ou plen espas la avèk koule pa ou a tout alentou lòt kan enemi ou la. Se ou men-m ki moso nwa yo, men li dwe ranje nan yon fason pou yon-n ou plis mose blan ka nan mitan nouvo moso nwa e lòt moso nwa ki la deja yo. E moso blan ap vin tounen mose nwa. Objectif ou se anpil nan moso blan tounen nwa.