Egzèsis souri ! Mousing Aroundmouse

Fè pratik avèk souri-a pou ka demontre talan ou apran-n nan egzèsis sa yo. Klike sou ''An nou komanse egzèsis souri-a'' bouton anba-a pou komanse.

Souri egzèsis