Gofè

klike bouton vè ki make "Start" sou bo dwat pa anba, epi mete ou pre pou ou ka komanse lè yo retire tèt yo deyo nan tou a. Si manke 5 nan yo, jwèt la fini.