Atak ekstratèrès

Misyon ou

Yap envade...

Yap bloke gid otomatic misil ou yo...

Se pou vize a la men...

Si yo ateri ou pedi !