Lè degrengole

Itilize bouton pou desan nan lis la pou ka chwazi nivo difikilte. Apre sa trennen vwati ak pikop yo ale devan e dèyèpou ka ede vwati rouj la pase soti.