Pinèz Rouj

Pinèz rouj ap kouri dèyè kise souri-a sou ekran an. Si yo kontre avèk kisò souri-a, yap seche eneji ki nan dosye ou la. Klike sou pinèz vè-a pou ka fè pwen, men rete lwen pinèz rouj yo !