Konsentrasyon

Peze buton "Start" sou men dwat ou. Epi, entre non ou na ti bwat la si ou vle apre peze bouton ki make "Continue". Apre sa eseye chèche pè kat ki mache avèk lot parey yo yon-n apre lòt pou ou ka vire li.