Konekte 4

Eseye pou ou jwen-n kat moso yon-n apre lòt vètikalman, orizontalman e diagonalman anvan komputè-a. Deplase souri-a la sou kolon ou vle mete li-a, apre klike pou ou ka lage li sou espas ki pi piti-a. Se ou men-m ki moso an rouj yo, konpute a se moso vè yo.