Bato batay

Li direksyon ki anba ti bouton ble yo pou plase pati pa ou an, apre sa peze nan lòt ekip la pou ou choute.