My Account   |   Español   |   Contact Us
All Palm Beach County Library System locations will close at 5:00 pm, Wed, Nov 26 and remain closed on Thu, Nov 27 & Fri, Nov 28, for Thanksgiving. No materials are due on those days.
 
The Clarence E. Anthony Branch and Loula V. York Branch will open at 10:00 am, Thu, Dec 04.
 
Lantana Road Branch
Saturday, December 7, 2013 - 10:00am

Daktilografi - Intèmedia (Pratik)

(Keyboarding - Intermediate, in Creole)

Apre klas sa, patispan yo ap kapab konnen kote tout touch yo ye sou klavye a, konnen pozisyon pou met dwét yo kan yap tape epi fé egzésis sou Number Pad la tou. (60-90 min.) Preregister.