My Account   |   Español   |   Contact Us
All Palm Beach County Library System locations will be closed Mon, Feb 15, for Presidents' Day. No materials will be due on this day.
 

Daktilografi - Intèmedia (Pratik)

(Keyboarding - Intermediate, in Creole)

Apre klas sa, patispan yo ap kapab konnen kote tout touch yo ye sou klavye a, konnen pozisyon pou met dwét yo kan yap tape epi fé egzésis sou Number Pad la tou. (60-90 min.) Anregistre alavans.