My Account   |   Español   |   Contact Us
All Palm Beach County Library System locations will close at 5:00 pm on Wed, Dec 24 and will remain closed on Thu, Dec 25 & Fri, Dec 26, for Christmas.
All libraries will close at 5:00 pm on Wed, Dec 31, 2014 and will remain closed on Thu, Jan 01, 2015 for New Year's Day.
No materials are due on these days.
 

Daktilografi - Intèmedia (Pratik)

(Keyboarding - Intermediate, in Creole)

Apre klas sa, patispan yo ap kapab konnen kote tout touch yo ye sou klavye a, konnen pozisyon pou met dwét yo kan yap tape epi fé egzésis sou Number Pad la tou. (60-90 min.) Preregister.