My Account   |   Español   |   Contact Us
All Palm Beach County Library System locations will close at 5:00 pm on Wed, Nov 25, and remain closed on Thu, Nov 26 & Fri, Nov 27, for Thanksgiving.
No materials will be due on these days.
 

Daktilografi - Intèmedia (Pratik)

(Keyboarding - Intermediate, in Creole)

Apre klas sa, patispan yo ap kapab konnen kote tout touch yo ye sou klavye a, konnen pozisyon pou met dwét yo kan yap tape epi fé egzésis sou Number Pad la tou. (60-90 min.) Preregister.