My Account   |   Español   |   Contact Us
All Palm Beach County Library System locations will be closed on Mon, Oct 12 for Columbus Day. No materials are due on this day.
 
Lantana Road Branch
Saturday, November 23, 2013 - 10:00am

Daktilografi (Hands-on)

(Keyboarding in Creole)
Vini apran-n daktilografi oubyen koman pou ou tape epi fé ekzésis avek tou dwét ou yo. Pou moun ki fek a debite. (60 min.) Anregistre alavans.