My Account   |   Español   |   Contact Us
Lantana Road Branch
Saturday, November 23, 2013 - 10:00am

Daktilografi (Hands-on)

(Keyboarding in Creole)
Vini apran-n daktilografi oubyen koman pou ou tape epi fé ekzésis avek tou dwét ou yo. Pou moun ki fek a debite. (60 min.) Anregistre alavans.