My Account   |   Español   |   Contact Us
All Palm Beach County Library System locations will be closed on Mon, Oct 12 for Columbus Day. No materials are due on this day.
 
Main Library
Thursday, October 24, 2013 - 1:00pm

Daktilografi (Hands-on)

(Keyboarding in Creole)
Vini apran-n daktilografi oubyen koman pou ou tape epi fé ekzésis avek tou dwét ou yo. Pou moun ki fek a debite. (60 min.) Anregistre alavans.