My Account   |   Español   |   Contact Us
Lantana Road Branch
Saturday, October 5, 2013 - 10:00am

Entwodiksyon a Entenet (Hands-on)

(Internet - Beginning, in Creole)
Cheche konnen koman pou fè rechech sou Entènèt browsers. Ou pa bezwen konnen odinate deja pou kapab paticipe. (60 min.) Anregistre alavans.