My Account   |   Español   |   Contact Us

Mouse Practice an Kreyol (Hands-on)

(Mousing, in Creole)
Apran-n kóman pou ou itilize yon odinatè epi kóman pou manivre yon komputè souri. (60 min.)
Anregistre alalvans.