My Account   |   Español   |   Contact Us
All Palm Beach County Library System locations will be closed on Mon, Oct 12 for Columbus Day. No materials are due on this day.
 

Fichye Ak Katab (Hands-on)

(File Basics, in Creole)
Vini aprann konen koman pou nou itilize operating system ke yo rele Windows XP-an, pa eksanp kreye e oganize fichye ansanm ak katab. Teyori ak pratik. Maksimom 8 moun. (2 hr.) Anregistre alavans.