My Account   |   Español   |   Contact Us
All Palm Beach County Library System locations will be closed on Tue, Nov 11, for Veterans Day. No materials will be due on this day.
 

Fichye Ak Katab (Hands-on)

(File Basics, in Creole)
Vini aprann konen koman pou nou itilize operating system ke yo rele Windows XP-an, pa eksanp kreye e oganize fichye ansanm ak katab. Teyori ak pratik. Maksimom 8 moun. (2 hr.) Anregistre alavans.