My Account   |   Español   |   Contact Us
All Palm Beach County Library System locations will close at 5:00 pm on Wed, Dec 24 and will remain closed on Thu, Dec 25 & Fri, Dec 26, for Christmas.
No materials are due on those days.
 

Fichye Ak Katab (Hands-on)

(File Basics, in Creole)
Vini aprann konen koman pou nou itilize operating system ke yo rele Windows XP-an, pa eksanp kreye e oganize fichye ansanm ak katab. Teyori ak pratik. Maksimom 8 moun. (2 hr.) Anregistre alavans.