My Account   |   Español   |   Contact Us

Entwodiksyon a Microsoft PowerPoint (Hands-on)

(PowerPoint, in Creole)
Vini aprann konnen koman pou nou itilize lojisyel sa ke yo rele Microsoft PowerPoint. (90 min). Anrejistre alavans.