My Account   |   Español   |   Contact Us
Lantana Road Branch
Saturday, September 7, 2013 - 10:00am

Ki-Sa Yon Odinate Ye? (Hands-on)

(Computers - Beginning, in Creole)
Eske-w ta renmen konnen ki sa yon odinate ye? Ki sa yon C.P.U., Monite, R.A.M. ye..? Si-w ta renmen jwenn repons ak tout kesyon say o e mem piplis toujou, wini patisipe nan yon pwogram. (90 min.) Anregistre alavans.