My Account   |   Español   |   Contact Us
All Palm Beach County Library System locations will be closed Mon, Feb 15, for Presidents' Day. No materials will be due on this day.
 

Daktilografi (Hands-on)

(Keyboarding, in Creole)
Vini apran-n daktilografi oubyen koman pou ou tape epi fé ekzésis avek tou dwét ou yo. Pou moun ki fek a debite. (60 min.) Anregistre alavans.