My Account   |   Español   |   Contact Us
The Clarence E. Anthony Branch is currently closed for repairs. We apologize for any inconvenience.
 
Okeechobee Boulevard Branch
Monday, July 8, 2013 - 6:00pm
Monday, July 22, 2013 - 6:00pm

Fichye Ak Katab (Hands-on)

(File Basics, in Creole)
Vini aprann konen koman pou nou itilize operating system ke yo rele Windows XP-an, pa eksanp kreye e oganize fichye ansanm ak katab. Teyori ak pratik. Maksimom 8 moun. (2 hr.) Anregistre alavans.