My Account   |   Español   |   Contact Us
Creole Story Time / Le Istwa Kreyol
Greenacres Branch
Tue, May 07, 6:30 pm
Join us for a special bilingual story time in recognition of Haitian Heritage Month. Ages 2-5. (30 min.) Mardi, 7 Mai, 2013 a 6:30 p.m. Jwenn ak nou pou yon tan espesyal bileng kreyol istwa nan rekonesans mwa du Ayisyen. Nap aksepte timoun nan laj 2-5. (30 min.).
Preregister.