My Account   |   Español   |   Contact Us
Through Mon, Sep 08, the Belle Glade Branch parking lot will be getting paved. At times, areas of the parking lot will be closed.
We apologize for any inconvenience.
 
Okeechobee Boulevard Branch
Monday, December 17, 2012 - 6:00pm

Fichye Ak Katab (Hands-on)

(File Basics, in Creole)
Vini aprann konen koman pou nou itilize operating system ke yo rele Windows XP-an, pa eksanp kreye e oganize fichye ansanm ak katab. Teyori ak pratik. Maksimom 8 moun. (2 hr.) Anregistre alavans.