My Account   |   Español   |   Contact Us
Lantana Road Branch
Saturday, June 21, 2014 - 10:00pm

Chache’l! (Hands-on)

(Look It Up! in Creole)
Aprann kijan antre sou kont ou genyen ak PBCLS la, renouvle materyél, lokalize materyél, mete liv/DVD/CD an resév, etsetera. (90 min.) Rejistre an avans.